อ่านงบการเงิน V.2 ส่องงบกำไรขาดทุน ไม่ยาก !!!!!!!!!!!

งบกำไรขาดทุนคืออะไร ? ยากไหม ? ในข้อมูลของบริษัทมันอยู่ตรงไหน เราไปลุยกันเลยครับ !!!!

งบกำไรขาดทุนคือ งบที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีที่กำหนดแต่จะต้องไม่เกิน 1 ปี เพื่อวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลานั้นเท่าใด และเมื่อนำรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายแล้ว จะเป็นกำไรสุทธิ (Net Income หรือ Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net Loss) หรือจะพูดง่ายๆก็คือ งบการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการสำหรับรอบระยะเวลาหนึ่ง อาจเป็น 3 เดือน หรือ 1 ปี ที่บริษัทสรุปยอดมาให้เรา ส่วนสำคัญประกอบด้วย

13240004_619956694834179_4978913715200424985_n

  • ” รายได้ “ หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการได้รับมาจากการประกอบกิจกรรม
  • ” ค่าใช้จ่าย “ หมายถึง มูลค่าต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการขายสินค้า
  • ” กำไรสุทธิ “ หมายถึง ส่วนของรายได้ที่เกินกว่าต้นทุนขาย
  • ” ขาดทุนสุทธิ “ หมายถึง ส่วนของรายได้ที่ต่ำกว่าต้นทุนขาย

เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ : รายได้-ค่าใช้จ่าย = กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
หากเป็นทางด้วยบวกจะเป็นกำไรสุทธิ หากติดลบจะเป็นขาดทุนสุทธิ
แต่ทางเว็ปเค้าคำนวน รายได้รวม และ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ มาให้เราแล้วครับ สิ่งที่เราต้องการหาคือ “อัตรากำไรสุทธิ(Net Profit Margin) “

วิธีคำนวนคือ นำ “กำไร สุทธิ / รายได้รวม x 100 = อัตรากำไรสุทธิ(%)” อัตรากำไรสุทธิ หรือ ใครจะดูง่ายๆก็ไปดูที่ช่องเลยก็ได้ ลองไปดูเปรียบเทียบกับหลายๆบริษัทดู ภาพตัวอย่างที่เห็นคือผมคำนวนจากงบล่าสุดในช่องสีน้ำเงินครับ 🙂

#‎แอ็ดมินอ้ายแซม
Brotherhood Trader – พูดคุยหุ้น การลงทุน ตามประสาพี่น้อง