27.06.16 สามเหลี่ยมเลือกทิศทาง “Triangle Pattern”(รูปแบบสามเหลี่ยม)

สามเหลี่ยมเลือกทิศทาง “Triangle Pattern”(รูปแบบสามเหลี่ยม)

แพทเทิร์นแบบสามเหลี่ยม(Triangle Pattern) เกิดจากราคาหุ้นเคลื่อนไหวแบบ Sideways แล้วแคบลง เมื่อลากเส้นเชื่อมจุดยอดอย่างน้อย 2 จุด และเชื่อมจุดฐานอย่างน้อย 2 จุด จะมาพบกันเป็นมุมแหลม ในกรอบสามเหลี่ยมนั้นจะเห็นว่าเปิดกว้างแล้วค่อยๆ เล็กลงจนทำมุมเป็นสามเหลี่ยม เป็นการเล่นราคากันระหว่างแรงซื้อและแรงขายที่ค่อยๆ บีบตัว

จนเกิดรูปแบบดังกล่าว เมื่อการบีบตัวในกรอบสามเหลี่ยมแคบลง โอกาสที่จะเกิดการระเบิดของราคาก็ยิ่งสูงขึ้น เมื่อทะลุกรอบสามเหลี่ยมได้ (Break Out) จากนั้นโดยส่วนใหญ่ราคาจะทะลุผ่านขึ้น หรือลงจากยอดปลายแหลม โดยที่ Volume การซื้อขายหุ้นจะลดลงขณะที่มีการก่อตัวเป็นรูปสามเหลี่ยม และ Volume จะมากขึ้นเมื่อ Break Out ผ่านเส้นปลายแหลมไปได้

Ascending Triangle เป็นรูปสามเหลี่ยมที่สร้างจากเส้นที่ลากต่อกันระหว่างจุดสูงสุดกับจุดสูงสุด2จุดขึ้นไปในแนวต้าน และเส้นที่ลากระหว่างแนวรับกับกับแนวรับ2จุดขึ้นไปที่จะเอียงขึ้น เกิดจาระหว่างแรงซื้อ และแรงขายที่มีค่าค่าเกือบเท่ากัน ทำให้มีการทดสอบแนวต้านอยู่หลายรอบ แต่แนวรับมีลักษณะสูงขึ้นเรื่อยๆ และราคาก็สามารถฝ่าไปได้แล้วเลือกทิศทางในที่สุดซื้อขาย

Symmetrical Triangle เป็นรูปแบบแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นบ่อย เกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนเกิดความลังเลในทิศทางของตลาด มีทิศทางที่ไม่แน่นอน เป็นรูปแบบสามเหลี่ยมที่สมดุลกัน ลักษณะจะลากเอียงขาขึ้นและขาลงได้เอียงพอๆกัน และยังสามารถหาเป้าหมาย(Target) เป็นการเล่นราคากันระหว่างแรงซื้อ และแรงขายที่ค่อยๆ บีบตัวของราคาในชาร์ทจนเกิดรูปทรงดังกล่าว มื่อทะลุกรอบสามเหลี่ยมได้ Break Out ค่อยพิจารณา ซื้อ ขาย

Desending Triangle เป็นรูปสามเหลี่ยมที่สร้างจากเส้นที่ลากต่อกันระหว่างจุดสูงสุดกับจุดสูงสุด2จุดขึ้นไปที่มีการลาดเอียงลง และเส้นที่ลากระหว่างแนวรับกับกับแนวรับ2จุดขึ้นไปที่จะเอียงขึ้น มีลักษณะตรงข้ามกับ Ascending Triangle จะเป็นไปในแนวราบ ทำให้มีการทดสอบแนวรับอยู่หลายรอบ แต่แนวต้านมีลักษณะต่ำลงมาเรื่อยๆ และราคาก็สามารถฝ่าไปได้แล้วเลือกทิศทางในที่สุดซื้อขาย


 

สามเหลี่ยมเลือกทิศทาง "Triangle Pattern"(รูปแบบสามเหลี่ยม) แพทเทิร์นแบบสามเหลี่ยม(Triangle Pattern) เกิดจากราคา…

Posted by Brotherhood Trader on Monday, June 27, 2016