Category Archives: ข่าวสารการลงทุนและบทวิเคราะห์

07.07.16 ผมได้ลองนั่งทดสอบระบบเพิ่มเติมโดยอาศัยตัว MACD ในการประเมินผล

ซึ่งนั่นส่งผลให้ผมมีไอเดียในการเขียนบทความนี้ออกมา ซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการที่ผมเคยอ่านจากหนังสือของ Gerald Appel ช่วง 4 ปีก่อน ซึ่งจะมีแนวคิดในการใช้ Indicator ที่หลากหลายมากๆ และน่าสนใจ ผมได้ทำรูปประกอบที่เกิดขึ้นกับหุ้น IVL ในปัจจุบัน และขอพูดตรงนี้ว่าผมไม่ได้หวังชี้นำใดๆทั้งสิ้น ทั้งหมดเป็นเพียงบทความที่ผมเขียนออกมาจากที่ตนเองพอรู้ ดังนั้นผู้อ่านควรจะพิจารณาและศึกษากระบวนการด้วยตนเองก่อนเสมอ อย่าเชื่อเพราะเขาบอกว่ารู้ และอย่าเชื่อเพราะมีคนบอกต่อกันมา ตัวผมเองนั้นจะรับฟังและนำทุกสิ่งอย่างที่รับรู้มาพิจารณาด้วยตนเองก่อนเสมอ

01.07.16 ลักษณะที่เกิดขึ้นซ้ำเดิม โดยอาศัยการเทรดแบบ Trend Following

ลักษณะที่เกิดขึ้นซ้ำเดิม โดยอาศัยการเทรดแบบ Trend Following

ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นย่อมส่งผลมาจากผลดำเนินงานที่ดีขึ้น ดังนั้นหากถามว่าพื้นฐานของกิจการนั้นสำคัญไหม? คำตอบคือ.. สำคัญมากเพราะมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้ นักลงทุนสนใจ รวมถึงเป็นปัจจัยสนับสนุนชั้นเยี่ยมที่ส่งผลให้ราคามีการปรับตัวขึ้น