Tag Archives: กำไร

ความสอดคล้องของกำไรต่อหุ้นกับพฤติกรรมของราคา

หากให้กล่าวถึง เรื่องของพฤติกรรมราคานั้นผมมี Case Study มากมายที่สามารถจะพูดทั้งวันได้จนคุณหลับ เมื่อผมไม่เข้าใจสิ่งใดผมจะใช้ตาทั้งสองข้างของผมมองไปที่สิ่งนั้น และให้เวลาในการพิจารณาสิ่งต่างๆที่มันแสดงออกมา นั่นคือการสังเกต การสังเกตสิ่งต่างๆเหล่านี้จะนำพาเราไปสู่การจดจำ รวมถึงสะท้อนให้เราได้เห็นว่าพฤติกรรมราคานั้นเกิดจากการเคลื่อนไหวของเม็ดเงิน และสิ่งต่างๆเรานี้ก็เกิดมาจากพฤติกรรมของคนทั้งสิ้น ผลกำไรต่อหุ้นจึงมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากที่จะเป็นสิ่งขับเคลื่อนราคาได้ ยิ่งผลกำไรต่อหุ้นที่ออกมาดีกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ ยิ่งส่งผลให้เกิดการพลังของการขับเคลื่อนของแนวโน้ม

พฤติกรรมของหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด (Strong Relative Strength & Strong General Market)

ในอดีตที่ผ่านมาผมเคยยกตัวอย่างหุ้นมากมายหลายต่อหลายตัวที่เป็นผู้ชนะในตลาดหลายๆตัวทำกำไรได้มากกว่า 100% แต่ถ้าหากคุณคิดว่า 100% นั้นมันยอดเยี่ยมอยู่แล้ว ผมอยากจะขอเน้นย้ำเพิ่มเติมอีกว่าในหลายๆครั้งการเคลื่อนตัวของราคาหุ้นบางตัวก็สามารถให้กำไรเรามากกว่า 1000% ครับ นี่ไม่ใช่ตัวเลขที่หลอกลวงใดๆทั้งสิ้น เพียงแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะของตลาด Strong Bullish ดังเช่นที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงปี 2009 – 2013 หลังจากตลาดทั่วโลกพบกับปัญหาของ subprime mortgage crisis