Tag Archives: Catalyst

เส้นทางสีเขียว

เส้นทางสีเขียว ในจินตนาการของผมนั้นเปรียบเสมือนเส้นทางที่ดูสบายหูสบายตา ไร้ความกังวล ทำให้รู้สึกปลอดภัย และเราสามารถเดินไปในเส้นทางนี้ได้อย่างมีความสุข จนสุดสายของเส้นทาง (พูดไปพูดมาชักอยากเที่ยวละสิ 555) เข้าเรื่องกันดีกว่าครับ ในบทความนี้ผมได้นำหุ้น BCH มาเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา ซึ่งก็เป็นเพียงมุมมองของผมเอง มิได้เป็นการชี้นำแต่อย่างใดนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน….