Tag Archives: Swing Trend

ลักษณะที่เกิดขึ้นซ้ำเดิม โดยอาศัยการเทรดแบบ Trend Following

ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นย่อมส่งผลมาจากผลดำเนินงานที่ดีขึ้น ดังนั้นหากถามว่าพื้นฐานของกิจการนั้นสำคัญไหม? คำตอบคือ.. สำคัญมากเพราะมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้ นักลงทุนสนใจ รวมถึงเป็นปัจจัยสนับสนุนชั้นเยี่ยมที่ส่งผลให้ราคามีการปรับตัวขึ้น

หากถามว่าพฤติกรรมของราคานั้นสำคัญไหม ? และจำเป็นไหมที่เราต้องใช้ชาร์ทราคาเพื่อสนับสนุนการติดสินใจ คำตอบคือ.. แน่นอนชาร์ทราคาก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมของราคาได้ชัดเจนเช่นกัน และมันจะเป็นจุดที่เราใช้ตัดสินใจในการซื้อหรือเปิดสถานะ

หากถามว่าแล้วทำไมจึงต้องใช้ทั้ง 2 สิ่งมาพิจารณา เราพิจารณาแต่ตัวพฤติกรรมราคาได้ไหม หรือเราใช้แค่ปัจจัยพื้นฐานเพื่อเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของกิจการได้ไหม? คำตอบ.. ก็ได้เช่นกัน มันไม่มีผิดหรือถูก มันสำคัญที่ว่าคุณเป็นผู้มีจริตแบบใด และการดำเนินชีวิตของตัวคุณเองนั้นเป็นลักษณะใด

การ Reaction ของแนวโน้ม

การ Reaction ของแนวโน้มมักจะเกิดขึ้นเสมอหลังจากราคาได้เกิดการเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง พูดง่ายๆก็คือ หากแนวโน้ม Action ไปในทิศทางขึ้น การ Reaction ก็จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางลง เช่นเดียวกันหากแนวโน้มเคลื่อนไหวไปในทิศทางลงการ Reaction ก็จะเคลื่อนไปในทิศทางขึ้น ผมยกตัวอย่างหุ้นตัวนี้เพราะมีลักษณะที่ชัดเจนมาก แต่โดยปกติหุ้นที่จะเกิดเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งก็มักจะมีลักษณะเฉกเช่นเดียวกันนี้ ผมจะให้ความสำคัญอย่างมากกับแนวโน้ม (Trend) การปรับตัวขึ้นที่ดีนั้นการพักตัวไม่ควรจะลงลึกมากจนเกินไป เพราะหากราคาพักตัวมากจนเกินไปนั่นไม่ใช่การปรับตัวขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่มันจะเป็นลักษณะของการ Swing Trend ในกรอบที่กว้างๆเสียมากกว่า และการเกิด Whipsaw ก็จะเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนมันย่อมส่งผลต่อกำไรที่คุณอุตส่าห์กอบโกยมาก่อนหน้านี้